Vad kan man ha för nytta av en balpress?

Vad är en balpress? Ja, ursprungligen började balpressar att tillverkas för att användas i jordbruket, för att, som namnet antyder, pressa ihop hö till balar och spotta ut dem. Balpressarna innebar en stor vinst för jordbrukare, som fick lättare att hantera höet när det pressats till balar. Fortfarande används balpressar i stor utsträckning inom jordbruket.

Men numera är det även vanligt att balpressar används för avfallshantering och återvinning. För detta konstrueras särskilda balpressar av alla möjliga typer för alla möjliga ändamål. Alla som någon gång haft behovet av att pressa ihop en stor volym avfall till ett mindre, behändigare format hade kunnat dra nytta av en balpress.

Bra för hemmaprojekten på landet

Ute på fritidsboendet kan en balpress vara fantastiskt bra. Med en balpress trycker man snabbt ihop kvistar, löv och skräp till ett behändigt format, vilket gör att man kan elda i större omgångar. Alla projekt man tar sig för på landet och som genererar byggskräp av plast, trä och kartong, tas enkelt om hand.

Balpressar finns i alla möjliga storlekar, från volymer på ca 25 kg upp till ett ton. Den senare storleken används främst inom den industriella avfallshantering, på till exempel återvinningscentraler. Till sommarstugan räcker det så klart med en liten smidig balpress för ett par tusenlappar.

Effektiv återvinning för flerfamiljshus

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare har mycket att vinna på att installera små balpressar i grovsoprummen, för återvinning av plast, kartong och papper. Med en balpress minskas volymen skräp kraftigt, vilket gör återvinningen smidigare i och med att mer skräp kan köras i väg varje gång.

Balpressar finns både vertikala och horisontella och det är lätt att hitta en balpress som passar i soprummet och som klarar den typ av avfall man behöver komprimera. Balarna surras även, vilket gör att det bara är att plocka ut balen när maskinen är full och köra den till återvinningen.

Miljövänligt för företaget

Ett företag om vill göra sin verksamhet miljövänligare ska absolut skaffa en balpress för att ta hand om sitt skräp. I och med att volymen på avfallet minskar, minskar också antalet resor till återvinningscentralen och företaget bidrar till att minska utsläppen. Dessutom är själva balpressen ett bevis på att man är ett företag som satsar på återvinning och miljö.

Hitta balpressar i Stockholm

Det finns flera återförsäljare av balpressar i Stockholm. Vare sig du är privatperson eller representant för ett företag eller en bostadsrättsförening kommer du inte att ha några problem att hitta den produkt som passar dig, ditt hus eller ditt företag. En balpress kan användas överallt där behovet finns av att spara plats och effektivisera hantering av avfall.

Vill du veta mer om balpressar. Besök hemsidan https://www.balpressstockholm.se.

ensilage

20 Jun 2019