Välutrustad rivningsfirma i Stockholm som tar ansvar för miljön

Arbetet med att riva en byggnad i Stockholm börjar hos en rivningsfirma med en planering av området. Det är inte slutfört förrän marken är grovstädad.

Det krävs mycket förberedelse innan det är dags att börja riva en byggnad. Själva rivningen behöver inte ta så lång tid om man har rätt maskiner och kunnig, erfaren personal. Därför är det viktigt att anlita ett etablerat företag. Säkerhet och miljömedvetenhet är avgörande för om rivningen ska bli framgångsrik.

Innan man kan börja riva behöver byggnaden inspekteras för att man ska kunna se om där finns miljöfarligt material. Äldre hus kan exempelvis ha asbest i rör, golv, väggar och tak. Asbest är ett byggmaterial som, när det började användas, ansågs vara lösningen på allt. Det isolerade, var brandsäkert och lätthanterligt.

En rivningsfirma som tänker på säkerheten både för personal och omgivning

När inspektionen av byggnaden är klar börjar arbetet med att sortera det som måste bort innan man kan börja riva väggar, golv och tak. All metall, elektriska ledningar och annat som kan återvinnas eller återanvändas plockas bort och transporteras till återvinningscentraler. Är det ett bostadshus finns där ofta kvar inredning som också behöver tas om hand.

Det behövs både en välutrustad maskinpark och kunnig personal för att börja själva rivningen. Stora maskiner och tungt material gör att det kan vara farligt att befinna sig eller arbeta på området. När du anlitar en rivningsfirma såsom rivningsfirmastockholm.se i Stockholm kan du känna dig trygg med att alla säkerhetsåtgärder är vidtagna både för dem som arbetar där och för omgivningen.

23 Jul 2023