Viktigt med förarbetet om du ska måla om träfasaden själv

Är du ingen professionell målare? Lugn. Om du inte vill anlita en, går det att läsa på och kunna göra ett okej jobb själv, även utan goda förkunskaper. När man inte har förkunskaper gäller det dock att gå försiktigt fram för att undvika misstag. Att ta det lugnt och arbeta metodiskt är nyckeln för att lyckas med ett dylikt projekt.

Att måla om en träfasad är inget litet arbete. Det kommer att gå åt en hel del tid, energi, svett och pengar. Det här gör det ännu viktigare att vara noga med förarbetet. Att lägga ner så mycket energi, för att sedan märka att det brast i förarbetet, är nog inte kul för någon.

Ge färgen rätt förutsättningar

Som ovan nämnt är förarbetet viktigt. En del av det är att ge färgen goda förutsättningar att fästa, och därmed se bra ut i många, många år framöver.  Oavsett om du ska måla obehandlat eller behandlat virke, är det viktigaste att det är rent och torrt. Det här bör inte slarvas med. Är virket inte rent – slarva då inte med rengöringen. Är det fuktigt är det mycket viktigt att det får torka.

Rengöring

Om det är obehandlat trä som ska målas och om det har stått oskyddat en längre tid, har sannolikt ytskiktet börjat brytas ner. Det här identifieras lättast genom att virket har börjat få en grå hinna på ytan. Om detta är fallet, behöver du borsta hela fasaden med en stålborste innan du börjar med impregneringen.

Om träet är målat sedan tidigare, bör rengöring med ammoniaklösning, alternativt målartvätt, vara en del av förarbetet. Efter att du har använt ammoniaklösningen eller målartvätten, bör du också skölja av fasaden med rent vatten. Kom ihåg dock vad som nämndes tidigare. När du har sköljt av fasaden med vatten är det mycket viktigt att du låter fasaden torka ordentligt. Innan virket är helt torrt bör du inte börja måla.

Mögel

Har du otur kan träfasaden ha angripits av alg, röta eller mögel. Det här är särskilt vanligt om underhållet av fasaden har skötts dåligt. De vanligaste ställena att hitta detta på är nära marken, bakom täta buskar och på skuggsidan.

I de fall din fasad har angripits av mögel, räcker det inte med ammoniaklösning. Dessa ytor måste skrubbas med ett desinfekterande medel.

Låter det svårt?

Om du inte har tiden, energin eller kunskapen att utföra arbetet själv, kan det vara läge att anlita en målare. Om du bor i en någorlunda stor stad, brukar det inte vara något problem att på hyfsat kort varsel få hem en målare som kan göra jobbet. Hitta målare kan du göra genom att söka på fraser som ”Målare Stockholm” och liknande. Bor du i en större stad som Stockholm är det lättare att hitta en firma till följd av det höga utbudet. Samtidigt kan priserna vara lite högre i storstäder som Stockholm, men även i Göteborg och Malmö. Givetvis är det dock inte bara boende i Stockholm och andra storstäder som kan få tag på en målare med kort varsel – sök runt själv i ditt närområde för att hitta en!

20 Feb 2017