Vitsen med cisterner för smidig produktion

Cisterner som är sammankopplade med rörledningar och fylls från tankbil ger mycket mer rationell produktion än om råvaror måste hanteras i mindre fat.

Företaget som producerade D-droppar för småbarn använde enorma mängder vegetabilisk olja. Det D-vitamin som tillsattes till oljan var så koncentrerat att den färdiga produkten i själva verket bestod av mer än 99 % olja. Och det måste vara olja, eftersom det var det enda som D-vitaminet var lösligt i.

Hittills hade oljan köpts in i fat på 200 liter vardera. Men det var extremt tungt för personalen att hantera dessa, även om de hade alla hjälpmedel som fanns att tillgå. Dessutom hade produktionen av D-droppar ökat nästan lavinartat sedan det rapporterats att D-vitamin gav ett visst skydd mot covid-19. Det var inte längre bara småbarn som använde dem numera utan i stort sett vem som helst.

Fyll cisterner och tappa av i produktionen

Därför tittade nu företagsledningen på hur de skulle kunna införa en mer rationell hantering av oljan. Ganska snabbt hade de insett att de borde köpa oljan i bulk istället och förvara den i cisterner i stål. När tankbilen med olja kom så kunde den enkelt tappa av olja direkt i en av flera cisterner.

Cisternerna skulle kopplas samman med rörledningar, som också skulle leda in i fabriken och produktionsrummen. Där skulle linjeoperatörerna helt enkelt kunna öppna kranen och så skulle oljan flöda in i blandnings- och fyllningsmaskinerna. Det var en lösning som var lika smidig som den var elegant.

9 Nov 2022